top of page

bijeenkomst 2
Huiswerk

Opdracht 1

Kies een lied uit die jij uitdagend vind op het tekstueel niveau.
Denk aan een complexe songtekst met metaforen er in, een lied waar je worstelt met het neerzetten van een mooi visueel plaatje. Songtekst die jij enorm uitdagend vind en waar jij al mee bezig bent, maar nog niet helemaal uit de puzzel bent. Let op: het gaat bij deze huiswerk opdracht dus echt puur om de teksten. Dit mag in het Nederlands en ook in het Engels zijn. 

Mail de (bij voorkeur youtube lyric video) link van dit lied en de passages song teksten waar jij mee worstelt. Zet in je mail tevens jouw vragen over dit lied, jouw suggesties voor vertalingen, en waarom je bij die passages vastloopt. 

Stuur deze mail VOOR 12 november 2022 naar: visuelemuziek@gmail.com EN cc ook naar j.vanzuilen@gmail.com 


Tijdens de bijeenkomst zal de NGT Poëzie gastdocent Joeri van Zuilen een selectie van de inzendingen maken om te bespreken in de bijeenkomst. 
 

 

 

 

Kies een fragment van ongeveer 5 regels uit een van de aangeboden gedichten. Maak een vertaling van dit fragment met  NGT poëzie in je gedachten. 


Schrijf vervolgens op welke vragen je hebt over dit fragment, zodat je deze vragen in de les kan stellen. 
In het ochtend gedeelte van de bijeenkomst met het thema NGT poëzie wordt er aandacht besteed aan deze vertalingen.

Opdracht 2

Hoort, 't is de wind, 't is de wind, 't is de wind, en
  zoekende zucht hij om ruste te vinden,
  overal rond, en en vindt geene, nooit:
  of hij de daken van d'huizen verstrooit,
of hij de vliegende blâren doet ruischen,
of hij de boomen daarboven doet buischen
  of hij de torren hun toppen afwaait,
  of hij de malende meulenen draait,
of hij de zee in de wolken doet botsen
of hij ze slaat op heur zuchtende rotsen,
  of hij de schepen daarbinnen begraaft,
  of hij door schuimbekkend zeewater draaft:
nimmer en vindt hij, de wind, 't is de wind en
nimmer en zal hij geen ruste meer vinden,
  nimmer en rustt' hij maar eenen keer: 'Stil!'
  sprak Hij, die immer in ruste is, 'Ik wil!'
  sprak Hij, die alles in roer zetten kan:        
  'Stil!' en hij rustte . . . en hij rustte nochtan!

Guido Gezelle (1830 – 1899)

Ik ken geen schoner kleuren
Dan die van 't Hollands bos
In bruine najaarsdos;
Ik ken geen zoeter geuren,
Dan die uit droge mos,
Uit geelrode eikenbladeren
En varenkruid dat bloeit,
Mij op het koeltje naderen,
Dat met mijn lokken stoeit.

Ik ken geen schoner zangen
Dan vink en lijster slaakt,
Bij 't morgenlicht ontwaakt,
Eer hen de strikken vangen,
Door al wat zingt gewraakt:

De wildzang uit de twijgen             Met vochtig rag omstrikt,
Dat, als de dampen stijgen,
Met perels blijft bestikt.

Ik ken geen schoner luchten
Dan waar de herfst mee praalt,
Als 't zonlicht nederdaalt
En dorpen en gehuchten
In goud en kleuren maalt.
Dan rijzen blanke rotsen 
En donkre bergen op,
Begroeid met ruige bossen,
Verguld aan rand en top.

Dan spelen alle verven
Dooreen met stille pracht,
Tot dat ze, schoon en zacht,
Versmelten en versterven,
En zeggen: ‘Het wordt nacht!   Weer is een dag vervlogen;
Welhaast een jaargetij:
Een jaar gaat voor uwe ogen,
Gelijk een damp voorbij.’

Nicolaas Beets

Tijd die verdwijnt, zomaar, uren en dagen
onachterhaalbaar, wegvallend voorgoed,
zand door mijn vingers, het niets tegemoet;


tijd van leven die ik niets meer kan vragen;

kostbare tijd, die er niets meer toe doet
zonder verwachting; tijd van nederlagen
werktuigelijk doorleefd en stom verdragen;


verloren tijd, uitgebrand, uitgewoed;     

      

tijd die nooit meer terugkeert; tijd van hoop
van dromen, plannen, vriend van wie weet mogen;


tijd met beloftevolle regenbogen;


rots met vanwaar opeens de waterloop
over mijn hoofd, steeds mogelijke doop;


tijd opgegeven, tranend uit mijn ogen.

Michel van der Plas
(1927 – 2013)

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,
Nooit vond ik ergens anders onderdak;


Voor de eigen haard gevoelde ik nooit een zwak,
Een tent werd door den stormwind meegenomen.

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,
Zoolang ik weet dat ik in wildernis,
In steppen, stad en woud dat onderkomen
Kan vinden, deert mij geen bekommernis.

Het zal lang duren, maar de tijd zal komen
Dat vóór den nacht mij de oude kracht ontbreekt
En tevergeefs om zachte woorden smeekt,


Waarmee ‘k weleer kon bouwen en de aarde
Mij bergen moet en ik mij neerbuig naar de
Plek waar mijn graf in ’t donker openbreekt.

J. Slauerhoff (1898 – 1936)

Opdracht 3 (optioneel)

Voor wie meteen een fikse uitdaging aan durft, is deze huiswerk opdracht optioneel. Deze opdracht is ter voorbereiding van een keuze oefening van de middag van bijeenkomst 2. Tijdens dit middagdeel kan je zelf kiezen uit diverse opdracht opties en is iedereen dus vrij om aan de gang te gaan met een uitdaging passend bij ieders individuele wens. De keuze tijdens de les is tussen: 

1 Zelf een NGT poëzie stuk schrijven tijdens de les 
2 Een tekst voor volwassenen vertalen 
3 Een tekst voor kinderen vertalen 

4 Aan de slag gaan met het puzzelen van vertalingen van deze optionele huiswerkopdracht 3 
Omdat deze laatste opties wellicht wat meer voorbereiding vraagt, is dit dus toegevoegd als optioneel huiswerk. 

Het gaat om een keuze uit de volgende twee nummers die je thuis alvast kan voorbereiden: 
Avi kaplan - Otherside. Dit is een rustig nummer waarvan de teksten vol met metaforen zitten. Ga thuis alvast wat verschillende opties bedenken voor de mogelijke betekenis van deze metaforen en bedenk diverse vertaal opties. Dit is een enorm pittig proces waarbij de theorie van Joeri zijn ochtend deel wellicht goed van pas kan komen. Tijdens de middag van bijeenkomst 2 kan je dus als keuze opdracht verder gaan met de vertalingen van dit lied en en proberen NGT poëzie hier in te verwerken. 

All time low - Somewhere in Neverland. Dit is een nummer waarbij sommigen al meteen uit de comfortzone stappen omdat het genre rock muziek is. De uitdaging bij dit nummer is het stuk verhalende tekst omzetten naar een mooi visueel verhaal. Waarbij er in de tekst ook referenties zijn naar het peter pan verhaal en Neverland. Ga thuis alvast stoeien met de vertaling van dit nummer. Bij de middag van bijeenkomst 2 kan je als keuze opdracht verder gaan met de vertaling van dit lied en ook meer aan de slag gaan met NGT poëzie hier in verwerken. 

 

Besef dat er dus geen goed of fout bestaat en dat net zoals bij gesproken poëzie er enorm veel interpretaties mogelijk zijn. Het kan daarom dus  leerzaam zijn om eens te ervaren hoe het is om met dit soort complexe songteksten te stoeien en zoek hierin ook vooral de mede cursisten op om samen een brainstorm - vertaal proces mee te maken. 


Als deze opdracht voor jou nu niet passend voelt, geen probleem! We gaan dus in de middag van bijeenkomst 2 aan de slag met diverse opties en kies vooral iets wat op dit moment goed bij jou past.  

 

bijeenkomst 2
Naslagwerk

Joerie van Zuilen heeft voor jullie als naslagwerk volgend document gemaakt: 

bijeenkomst 2
Verdiepingsopdrachten

Kijk terug naar het lied wat je voor deze bijeenkomst voor huiswerkopdracht 1 heb gekozen. 
Met alle input van deze bijeenkomst, maak de vertaling van dit lied af en verwerk hier NGT poëzie in. 
Film jezelf en deel dit filmpje met je mede cursisten in de whatsapp groep om feedback van je mede cursisten te vragen.

 Ga op een uitgebreidere zoektocht naar muziek met teksten die metaforen bevatten of songteksten die complex zijn. Mail deze naar visuelemuziek@gmail.com en wie weet kan dit nog worden verwerkt in een andere opdracht! Draag dus gerust wat inspiratie aan, van nummers waar JIJ gedurende de visuele muziek academie graag mee wilt gaan stoeien! 

bottom of page