Bekijk een drietal video’s naar keuze op YouTube. De door ons gekozen video’s van Nederland en Buitenland kan je vinden op onze besloten pagina op onze website. 


Schrijf op wat je opvalt, schrijf daarnaast minimaal 3 verschillen en minimaal 3 overeenkomsten op.


Neem dit mee naar les 5.

nederland & buitenland