top of page

Welkom

Allereerst willen wij, van de Opleiding Visuele Muziek jullie als deelnemer hartelijk bedanken voor je deelname aan onze opleiding Visuele Muziek.

Wij zijn er echt trots op dat wij deze unieke opleiding kunnen aanbieden,  dit is allemaal dankzij jullie deelname.

Naar aanleiding van de uitgebreide feedback van voorgaande cursistengroep is de opleiding gefinetuned en aangepast met diverse uitbreidingen en verbeteringen in het programma. Ons streven is ook om te blijen verbeteren en we staan dus ook altijd open voor feedback, tips of suggesties! 

Aan deze opleiding werken deze diverse docenten en coaches mee, zie de docentenpagina voor meer info over de betrokkenen. Onze visie is dat wij met de visuele muziek een brug willen slaan tussen de horenden met auditieve muziek en de Doven/Slechthorende gemeenschap. Hiervoor willen wij ook een mix van Dove, Slechthorende en horende experts per thema uitnodigen als gastdocent. 

Deze opleiding is echt bedoeld als inhoudelijke kennisoverdracht over de verschillende thema's rondom visuele muziek en uitermate geschikt als nascholing voor tolken, maar ook voor hobbyisten en ook als je als cursist zelf Doof of Slechthorend bent. Als je na deze opleiding wilt doorgroeien tot professional en echt serieus wilt werken als vertaler van muziek, hou dan onze nieuw ontwikkelde pro-module in de gaten! Deze zal perfect aansluiten op de visuele muziek academie wanneer deze is afgerond. 

Maar eerst aan de slag met deze 12 bijeenkomsten van de visuele muziek academie!

Wij hopen dat het voor jullie een leerzame opleiding is. Maar vooral ook een mooi, gezellig traject waarbij iedereen op individueel niveau zich uitgedaagd, geïnspireerd en betrokken voelt.

Mocht je vragen, opmerkingen of opbouwende feedback hebben over deze opleiding, dan horen we dat graag!

Mail gerust naar: visuelemuziek@gmail.com

Ruth Krooshof, Jessica de Waard,

en het gehele team van Docenten, coaches en gastsprekers.

Piano toetsen

Leerdoelen
 

Introductie
Huiswerk

Opdracht 1

Kies dan alvast een lied wat echt past bij jou, een lied waarmee jij jezelf kan voorstellen of waar jij een belangrijk verhaal bij hebt. En ga voor de start van de eerste bijeenkomst alvast lekker aan de slag met dit lied vertalen. We willen namelijk dat iedere cursist veel "vlieguren" gaat maken, dus laten we meteen starten met oefenen!

Zorg dat je uiterlijk 2 weken voor de start van de visuele muziek academie hebt gemaild naar : visuelemuziek@gmail.com wat jouw liedjes keuze is, met een (bij voorkeur Spotify) link naar de versie die jij gebruikt. 

 

 

 

Bekijk onderstaande video's van diverse muziekvertalingen uit Nederland en uit het buitenland.


- Schrijf op wat je in het algemeen opvalt aan deze video's.
- Schrijf  minimaal 3 verschillen en minimaal 3 overeenkomsten op tussen alle video's
- Wat is jouw favoriete video uit deze selectie? Schrijf op welke elementen uit die video jou het meest aanspreken 

 

Neem deze aantekeningen mee naar bijeenkomst 1.

Opdracht 2
nederland & buitenland


Naslagwerk

Dit is het stukje naslagwerk waar je per thema kan teruglezen wat we ook alweer hebben behandeld. Uiteraard is al het online materiaal alleen voor jullie als cursisten bedoeld. Alle inhoudelijke lesmaterialen niet bedoeld voor verspreiding. 
Let op dat niet iedere bijeenkomst even uitgebreid naslagwerk wordt gedeeld, jullie individuele groei staat natuurlijk centraal. 

Tijdens deze bijeenkomst zijn gastsprekers aan het woord geweest, hebben jullie een introductie van de opleiding gehad en zijn we de middag aan de gang geweest met de voorstel-liedjes. 

Jullie worden uitgenodigd in de besloten whatsappgroep om nog verdere onderlinge feedback over deze voorstel-liedjes te bespreken. Gebruik deze whatsappgroep tijdens de gehele academie ook vooral voor het samen brainstormen over huiswerk opdrachten. Want van je mede cursisten en samen sparren over vertalingen, leer je ook enorm veel!

muziek versus visuele muziek 

Voor zover bekend, hebben alle culturen in alle tijden muziek gekend, maar omdat deze kunst op verschillende plaatsen en in verschillende tijden steeds weer anders beoefend (en ervaren) werd en wordt, is er geen eensgezindheid omtrent de definitie van muziek: wanneer is iets muziek en wanneer niet? Het uiteindelijke antwoord op deze kernvraag verschilt bij de diverse muziektheoretici en filosofen. Dit verklaart wel de grote verscheidenheid aan muziekstijlen door de tijden heen, in diverse (sub)culturen.

Het is echter wel een onomstreden feit, dat het bij muziek altijd om het hoorbare gaat, in tegenstelling tot het zichtbare in de beeldende kunst. Muziek is een tijdskunst, met hoorbare (geluiden, klanken, tonen) of onhoorbare (stiltes, pauzes) elementen in opeenvolging of tegelijkertijd. Muziek bestaat uit diverse elementen waaronder hier een aantal worden uitgelicht. 


Visuele muziek is hetgeen wat hoorbaar is, ook visueel wordt weergegeven door middel van o.a. gebaren.
Hoe wij bij de visuele muziek academie werken is grotendeels de muziek, het hoorbare, als basis en uitgangspunt van het gehele creatieve proces wat leidt tot visuele muziek. Er bestaat ook een perspectief waarbij de Poëzie kunstvorm van NGT de basis is en waarbij er andersom wordt gewerkt, dit zal in o.a. les 2 aan bod komen. 
Geen van beide manieren is goed of fout. Het is net zoals de aanpak van muzikanten in een studio die ook verschilt per muzikant: een andere manier van aanpak, wat leidt tot hetzelfde resultaat. 
 

Het primaire element, dat in alle muziek voorkomt, is het ritme. Er ontstaat een beleving van een tel, een dansbaar gegeven. Afhankelijk van de snelheid van de tel, kan men spreken over snelle, danwel langzame muziek. Toch zal in het algemeen de snelheid van de tel zich in het gebied van de snelheid van de hartslag bevinden (variërend van circa 40 tot 200 slagen per minuut).
In de visuele muziek  zal dit ritme ook altijd worden weergegeven. Dit kan op diverse manieren gebeuren zoals door lichaamsbewegingen passend bij het muziekgenre, of de cadans en flow van de gebaren. 

De songtekst met de melodielijn, harmonieën en klankkleur zal in visuele muziek weergegeven worden in een vertaling naar Nederlandse gebarentaal (NGT)  of naar Nederlands ondersteund met gebaren (NmG). Hierin kan de gebaren poëzie en creatieve keuzes in Lexicon worden gebruik om het verhaal van de songtekst als een visueel plaatje weer te geven. 
De instrumenten, de sfeer, de emotie van de instrumentale stukken en van de songtekst, de dynamiek in de muziek wordt in visuele muziek o.a. allemaal weergegeven met mimiek. Mimiek is een belangrijk aspect van de visuele vertaling die samenvloeit met de lichaamsbewegingen en de gebruikte gebaren. 
Lichaamsbewegingen zorgen voor een complete samenhang tussen de gebaren, mimiek, het rolnemen en alle muzikale aspecten die hoorbaar zijn. 

Al deze verschillende aspecten in de visuele muziek en nog meer onderwerpen zullen aan bod komen tijdens de bijeenkomsten van de visuele muziek academie, hierbij blijven we visuele muziek beschouwen als kunstvorm. 

 


Verdiepingsopdrachten

In deze verdiepende opdracht is het de bedoeling om verder bij jezelf na te gaan welke stijlvoorkeuren je hebt.  Je mag deze bevindingen met je coaches delen en mailen naar visuelemuziek@gmail.com

Nog terugkijkend naar de bovenstaande filmpjes die je hebt gekeken:

- Welke stijl elementen spreken je wel en niet aan?
- Welke elementen zouden kunnen passen bij jouw eigen stijl?

- Heb jij jouw eigen stijl al ontdekt? 
- En zou er verschil zijn tussen een geoefende opgenomen en ge-editte videoclip of een live optreden? 

Noem onderdelen die volgens jou echt belangrijk zijn voor een optreden Visuele Muziek, wat zijn de diverse elementen op en voor het podium en wat zijn de mogelijke plekken?


Vul de volgende opties in: Publiek, Band, Locatie mogelijkheid van de Signdancer, Locatie mogelijkheid van de Feeder, Beeldschermen, Achtergrond visuals

A= 
B=

C=

D=

E=

F=
 

bottom of page