top of page

       
Leerroute
tot  
 Muziektolk&
Signdance

Professional

Momentel is deze modue in ontwikkeling

De volledige leerroute bestaat uit deel 1: de Visuele Muziek  Academie inclusief toetsing
Deel 2: De module tot Muziektolk / Signdance professional inclusief live muziek toetsing en opdracht bij een regulier festival als  als afsluiting.
 

Heeft u de visuele muziek academie in het studiejaar 2022-2023 of eerdere jaargangen afgerond met een voldoende voor de eindtoets? Dan kunt u instromen voor deze module tot professional
 

Wat houdt onze module tot muziektolk/ Signdance professional in?

Nadat bij de visuele muziek academie alle nodige inhoudelijke kennis over visuele muziek als kunstvorm is vergaard, gaan we met deze module door op alle zaken die nodig zijn voor een professionele muziektolk / signdancer.
Zoals een professionele houding, omgaan met (gewenste en ongewenste) media aandacht, ethiek, netwerken en lobbyen. Tevens zal er een reguliere opdracht met live muziek vertolken verbonden zijn aan deze module. 

Tijdens de opleiding zijn twee tolken Nederlandse Gebarentaal en twee coaches aanwezig.

Voor wie is de opleiding geschikt?

Doven, slechthorenden en tolken NGT/ NmG die:​

  • Werkzaam zijn als professional in de visuele muziek en de meerwaarde inzien van meer scholing

  • Ambitie hebben om te gaan werken als professional 

  • Aan de slag willen gaan met live muziek bij reguliere festivals, concerten en theatershows

coming soon.jfif
bottom of page