Les 1: 7 september 2019
 
Introductie & theorie &

 

Tom & André Uittenbogert en Esther de Veer,

(09:30 - 17:30 uur inclusief koffie/thee & lunch)

 • Introductie van deelnemers en workshopleiders (inclusief opdracht).

 • Theorie & groepsoefening: Wat is het verschil tussen Visuele Muziek en Muziek?

 • Inhoud van het programma van Opleiding Visuele Muziek toelichten.

 • Aan het eind van de les krijgen ze de opdracht om een paar activiteiten van Visuele Muziek tolken te bezoeken en een aantal aanwezige dove en horende mensen te interviewen over hun ervaringen, waardoor nieuwe inzichten en kennis worden opgedaan.

 

Competentie:

 • Criteria Taal- en tolkvaardigheden – 2 uren

 • Criteria doelgroepen – 1 uur

Les 2: 12 oktober 2019
 
"spelen met taal"

Joeri van Zuilen

(09:30 - 17:30 uur inclusief koffie/thee & lunch)

Joeri is gespecialiseerd in poëzie in Nederlandse Gebarentaal en/of Nederlands met Gebaren. Deze les zal hij intensief gaan samenwerken met de deelnemers om ze te leren hoe ze teksten op een kunstzinnige manier visueel kunnen maken.

Competentie:

 • Criteria Taal- en tolkvaardigheden – 6 uren

Les 3 & 4: 26 oktober en
9 november 2019
 
Dans- en lichaamsbeweging
&
choreografie
&
mimiek en rolnemen

 

Marcella Moves, André en Tom Uittenbogert en Esther de Veer

(09:30 - 17:30 uur inclusief koffie/thee & lunch)

​Marcella is gespecialiseerd in dans, gezichtsuitdrukkingen en drama. Dit zet ze in om de deelnemers een nieuwe ervaring te geven en samen te brengen.

(zie haar website: www.marcellamoves.nl)

 

Mimiek en rolnemen – docenten André & Tom Uittenbogert & Esther de Veer.

Ze zijn gespecialiseerd in gezichtsuitdrukkingen, en hoe ze dit (zonder tekst) op een kunstzinnige manier visueel kunnen maken. Deze twee dagen werken ze samen met Marcella om de deelnemers zo optimaal mogelijk op een kunstzinnige manier de muziek visueel te kunnen maken.

 

Competentie:

 • Criteria Taal- en tolkvaardigheden – 4 uren

 • Criteria doelgroepen (*) zie opdracht bij de les 1. – De deelnemers hebben een aantal activiteiten bezocht waar een Visuele Muziektolk zijn/haar kunsten heeft vertoond. De activiteit heeft betrekking op (zelf) reflectie van de tolk en heeft ook betrekking op het functioneren van de Visuele Muziektolk als dienstverlener aan de dovengemeenschap. – 1 uur

Les 5: 23 november 2019
 
liedjes vertalen in ngt / nMG

 

André en Tom Uittenbogert, Esther de Veer,

Hanneke de Raaff en Mirjam Stolk

(09:30 - 17:30 uur inclusief koffie/thee & lunch)

​Gastsprekers van Muziektolken.nl: Mirjam Stolk en Hanneke de Raaff. Groepsoefeningen (de deelnemers krijgen paar liedjes om te kijken hoe ze creatief deze liedjes kunnen vertalen en/of hoe ze dit op een kunstzinnige manier visueel kunnen maken. De gastsprekers vertellen ook over hun eigen werkervaringen (zie hun website: www.muziektolken.nl)

 

André, Esther en Tom zijn gespecialiseerd in teksten op een kunstzinnige manier visueel te maken. De deelnemers hebben al bij les 3 en 4 geleerd hoe ze de dans- en lichaamsbewegingen en gezichtsuitdrukkingen (zonder teksten) kunnen toepassen.

 

Nu gaan ze meer intensief met de teksten-oefeningen aan het werk, bijvoorbeeld

hoe ze de teksten op een kunstzinnige manier visueel (in NGT/NmG, gezichtsuitdrukkingen  en dans- en lichaamsbewegingen) kunnen maken.

 

Competentie:

 • Criteria Taal- en tolkvaardigheden – 6 uren

Les 6: 7 december 2019
 
'disciplines smelten samen'

 

Tiedo Wilschut, André en Tom Uittenbogert en Esther de Veer

(09:30 - 17:30 uur inclusief koffie/thee & lunch)

Vanuit zijn professie als lichtontwerper maakt Tiedo lichtontwerpen en scenografieën voor theaterproducties, evenementen, (museale) installaties en andere kunstvormen die om een theatrale en creatieve benadering van ruimte en licht vragen. Bij het maken van een lichtontwerp of scenografie is het belangrijk dat het licht een wezenlijk onderdeel vormt van het gezamenlijke eindproduct: het licht moet niet óp de voorstelling schijnen maar er een wezenlijk deel van uitmaken.

 

Om dit te bereiken denkt hij graag mee met de deelnemers als Visuele Muziektolk zodat de uiteindelijke voorstelling een samensmelting van deze disciplines wordt.

(zie zijn website: www.lumentheatertechniek.nl)

 

De deelnemers krijgen ook de opdracht van André, Tom en Esther om de teksten met verschillende emoties te voorzien van lichteffecten om deze duidelijker te maken.

 

Competentie:

 • Criteria Taal- en tolkvaardigheden – 3 uren

Les 7: 11 januari 2020
 
feeder, wat is een feeder?
hoe werk je als dove muziektolk samen met een tolk ngt?
hoe ga je met podiumangst om?

 

André en Tom Uittenbogert, Esther de Veer en een horende feeder

(09:30 - 17:30 uur inclusief koffie/thee & lunch)

André, Tom en Esther zijn gespecialiseerd in teamtolken, te weten: Dove Visuele Muziektolk,  horende Visuele Muziektolk en als 'feeder'.  Er zal eerst aan de deelnemers gevraagd worden wat een 'feeder' is,

en hoe deze samen met Dove Visuele Muziektolk werkt.

 

Vanuit hun professie zullen ze daarna een aantal voorbeelden aan de deelnemers laten zien, en geven ook opdrachten aan de deelnemers om zelf te kunnen ervaren wat 'feeden' is.

‘s Middags – theorie over podiumangst toelichten en groepsoefeningen.

 

Doel: zelfreflectie hoe ze met podiumangst kunnen omgaan en hoe ze dit kunnen voorkomen.

 

Competentie:

 • Criteria Taal- en tolkvaardigheden – 5 uren

 • De activiteit heeft betrekking op (Zelf)reflectie van de tolk  - 1 uur

Les 8: 25 januari 2020
 
kunstzinnig visueel maken - I

 

Tiedo Wilschut (Lichtontwerper), Marcella Moves (dansdocent),

André, Tom Uittenbogert en Esther de Veer

(gezichtsuitdrukkingen en NGT/NmG

(09:30 - 17:30 uur inclusief koffie/thee & lunch)

De deelnemers gaan samen met docenten hun gekozen liedje

voorbereiden, en bespreken hoe ze dit op een kunstzinnige manier visueel willen maken.

 

Denk hierbij aan choreografie, Dans-, Gezichtsuitdrukkingen en - Lichaamsbewegingen & lichtontwerp & teksten in NGT/NmG

 

Competentie:

 • Criteria Taal- en tolkvaardigheden – 6 uren

Les 9: 8 februari 2020
 
kunstzinnig visueel maken - II

 

Marcella Moves (dansdocent), André, Tom Uittenbogert

en Esther de Veer (gezichtsuitdrukkingen en NGT/NmG

(09:30 - 17:30 uur inclusief koffie/thee & lunch)

De deelnemers gaan samen met docenten hun gekozen liedje

voorbereiden, en bespreken hoe ze dit op een kunstzinnige manier visueel willen maken.

 

Denk hierbij aan choreografie, Dans-, Gezichtsuitdrukkingen en - Lichaamsbewegingen & lichtontwerp & teksten in NGT/NmG

Ze krijgen alle ondersteuningen van de docenten.

 

Competentie:

 • Criteria Taal- en tolkvaardigheden – 6 uren

Les 10: 22 februari 2020
 
kunstzinnig visueel maken - III

 

André, Tom Uittenbogert en Esther de Veer

(gezichtsuitdrukkingen en NGT/NmG

(09:30 - 17:30 uur inclusief koffie/thee & lunch)

De deelnemers gaan samen met docenten hun gekozen liedje

voorbereiden, en bespreken hoe ze dit op een kunstzinnige manier visueel willen maken.

 

Denk hierbij aan choreografie, Dans-, Gezichtsuitdrukkingen en - Lichaamsbewegingen & lichtontwerp & teksten in NGT/NmG

 

Docenten werken intensief samen met Marcella en Tiedo

 

Competentie:

 • Criteria Taal- en tolkvaardigheden – 6 uren

Les 11: 7 maart 2020
 
kunstzinnig visueel maken  
generalE repetitie

 

Tiedo Wilschut (Lichtontwerper), Marcella Moves (dansdocent)

André & Tom Uittenbogert  en Esther de Veer 

(gezichtsuitdrukkingen en NGT/NmG)

(09:30 - 17:30 uur inclusief koffie/thee & lunch)

De deelnemers gaan samen met de docenten verder met het voorbereiden van het door hun gekozen liedje om deze op een kunstzinnige manier visueel te maken voor een optreden.

 

Op deze dag gaan ze in het theaterhuis repeteren, onder begeleiding van de docenten.

Competentie:

 • Criteria Taal- en tolkvaardigheden – 6 uren

Les 12: 4 April 2020
 
kunstzinnig visueel maken
OPTREDEN (TOETS)

 

Tiedo Wilschut (Lichtontwerper), Marcella Moves (dansdocent)

André & Tom Uittenbogert  en Esther de Veer 

(gezichtsuitdrukkingen en NGT/NmG)

(09:30 - 17:30 uur inclusief koffie/thee & lunch)

De deelnemers gaan het door hun gekozen liedje presenteren zoals ze het hebben voorbereid.

 

De juryleden zijn aanwezig om het liedje te kunnen beoordelen.

's avonds gaan ze hun presentatie aan het publiek doen.

 

Op deze dag gaan ze in het theaterhuis hun liedje presenteren.

Competentie:

 • Criteria Taal- en tolkvaardigheden – 6 uren

programma         opleiding     

        visuele

           Muziek

5 April 2020
 
Voorstelling

 

(14:00 - 16:00 uur en 19:30 - 21:30 uur)

De deelnemers gaan het door hun gekozen liedje presenteren aan het publiek.

 

Op deze dag gaan ze in het theaterhuis hun liedje presenteren.

Contact
 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black YouTube Icon
 • Black Google+ Icon

© 2020 by Academie Visuele Muziek | 1.2.Communicate

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now