top of page

Muziektolk

  &

      signdancer

 

wat verstaan we onder 'muziektolk' en 'signdancer'?

Muziektolk
 

Een muziektolk is een afgestudeerde tolk gebarentaal die gespecialiseerd is in het tolken van muziek.


Dat wil dus zeggen dat deze persoon de volgende scholingen succesvol heeft afgerond:

  • de tolkopleiding aan de HU

  • de (beknopte) Opleiding Visuele Muziek: de eindtoets is met een voldoende afgesloten.

  • extra module Live Muziek Tolken/Signdancen (in ontwikkeling). De eindtoets moet met een voldoende worden afgesloten

 

Signdancer

Een signdancer is een gebarentaalvaardig persoon die gespecialiseerd is in Visuele Muziek.


Deze persoon moet dus:

  • op hoog niveau de NGT beheersen. Denk bv. aan docenten gebarentaal, of doven en slechthorenden die dagelijks in deze taal communiceren.

  • de (beknopte) Opleiding Visuele Muziek afronden: de eindtoets moet met een voldoende afgesloten worden.

  • de extra module Live Muziek Tolken/Signdancen (in ontwikkeling) gevolgd hebben met een voldoende voor de eindtoets.

 

Een muziektolk kan zichzelf dus ook een signdancer noemen.
Andersom kan een signdancer zich pas een muziektolk noemen na het afronden van de tolkopleiding aan de HU.

bottom of page